Training Veiligheid & agressiehantering

Over de training

Beschrijving inhoud

Meerdere recente incidenten hebben overheden en beleidsmakers bewust gemaakt van de schadelijke gevolgen van een onveilig werkklimaat op scholen. Veiligheid is te bereiken door te investeren in zelfverzekerde, grensbewuste en handelingsbekwame medewerkers. In deze training staat het ‘labelen’ van de agressie en het achterhalen van de daadwerkelijke boodschap centraal. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in hun eigen rol in agressieve situaties en verwerven zij handige confrontatie- en de-escalatietechnieken. Ook leren zij in te schatten wanneer welke techniek wanneer ingezet kan worden, afhankelijk van wat je wilt bereiken. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: werken vanuit heldere verwachtingen en gedragen afspraken, omgaan met fysieke agressie, veiligheid in de samenwerking en de afronding van een incident of conflict.

Trainn Inn baseert haar trainingsprogramma’s op de zogenaamde SPA-Methode. Deze methode zorgt ervoor dat interventies gefocust zijn op ervarend leren. De deelnemer is zich bewust van de verwachtingen t.a.v. zijn functioneren, oefent met nieuwe vaardigheden en maakt concreet hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Doelstelling
 • Werken vanuit preventie
 • Bewust kijken en denken
 • Inzicht in eigen houding en handelen
 • Inzicht in eigen rol in de interactie met de ander
 • Weerstand en agressie tijdig herkennen
 • Grensoverschrijdend gedrag hanteren en ombuigen
 • Vergroten veiligheid en veiligheidsgevoel medewerkers en leerlingen
 • Verminderen van agressie en geweldincidenten
 • Verbeteren onderwijsklimaat en relatie leerling-leerkracht
 • Minder stress, ziekte en verzuim
Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Ervaringsleren
 • Cases
 • Rollenspel
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Organisatie: opvang en nazorg
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
In overleg
Trainingsduur
1 dagdeel of 1 dag
Aanbieder
Train Inn

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
1 dagdeel: € 700 per groep; 1 dag: € 1.200 per groep. Exclusief kosten trainingsacteur. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Train Inn

Bureauprofiel
 • Ondersteunt, traint, coacht en begeleidt professionals in zorg en onderwijs
 • CRKBO registratie, BAMw en NIP/NVO accreditatie
 • 4 trainers + netwerk van zelfstandig trainers
 • Ervaring in onderwijssector sinds 2008
Contactgegevens
Annie Boshof 16, 1087 LP Amsterdam
06 - 42 77 27 70
Contactpersoon
Boudewijn Schut
06 - 42 77 27 70
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Vervolgtraining Veiligheid & agressiehantering
 • Veiligheid in de samenwerking