Training Omgaan met Emotie en Agressie

Over de training

Beschrijving inhoud

In deze eendaagse training leert de deelnemer om te gaan met situaties waar emoties hoog op kunnen lopen en die over kunnen gaan in agressief gedrag. De deelnemer leert omgaan met de eigen spanning en emoties en leert vervolgens verschillende vormen van emotioneel en agressief gedrag te herkennen of om te buigen, waardoor effectieve communicatie mogelijk blijft. Na afloop is de deelnemer in staat rustig te blijven, in contact te blijven met de ander en bewust het eigen gedrag te kiezen, zodat effectief invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag van de ander.

Doelstelling

• Weten hoe je je eigen spanning zo kunt beïnvloeden dat helder denken mogelijk wordt/blijft  
• Weten en aanvoelen wat natuurlijke grenzen in de interactie zijn
• Kunnen toepassen van basistechnieken voor beïnvloeding van gedachten, ademhaling en spierspanning
• Kunnen onderscheiden van verschillende vormen van gedrag bij de ander, o.a. onderhandelen, emoties en agressie
• Weten en ervaren hoe je contact kunt houden met de ander en gedrag kunt beïnvloeden om agressie te voorkomen
• Kunnen aangeven van de eigen grenzen en die van het team
• Bespreekbaar maken van emotioneel en agressief gedrag in teamverband.

Werkvorm

• Theoriepresentaties
• Ervaringsleren
• Acteursinzet
• Inbreng eigen casuïstiek

Doelgroep
  • Docenten
  • Ondersteunend personeel
Context agressie
  • Agressie van leerlingen
  • Agressie tussen leerlingen
  • Agressie van ouders
Competenties
  • De-escalerend optreden
  • Organisatie: opvang en nazorg
Soort training
  • Incompany
Aantal deelnemers
Maximaal 12
Trainingsduur
1 dag (twee aaneengesloten dagdelen). Opfrisdagdeel na 1 jaar.

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Training: € 2.050 per groep. Opfrisdagdeel: € 1.025 per groep. Deze kosten zijn inclusief acteurs, reiskosten en trainingsmaterialen. Exclusief trainingsaccomodatie, koffie/thee/lunch. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: GRAS Training & Coaching

Bureauprofiel


• Middelgroot bureau met breed aanbod voor doelgroepen in de zorg, hulpverlening, onderwijs of dienstverlening
• CRKBO registratie en NOBCO keurmerk
• 10 trainers, 10 trainingsacteurs
• 18 jaar ervaring in onderwijssector

Contactgegevens
Dollardstraat 98
3812 EN Amersfoort
06-83679031
Contactpersoon
Dirk Keuning
06-83679031
Meer trainingen van deze aanbieder

• Training BedrijfsOpvangTeam (BOT)
• Oplossingsgericht communiceren
• Oudergesprekken