Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Over de training

Beschrijving inhoud

De training wordt begonnen met een verkenning van het probleem. Daarbij wordt o.a. ingegaan op wetgeving, de taken van de antipestcoördinator, recent onderzoek naar pesten, verschillende vormen van pesten, groepsdynamiek en het herkennen van pestgedrag. In het volgende onderdeel staan de handelingsmogelijkheden voor een veilige leeromgeving centraal. Recente incidenten worden besproken. Verder wordt aandacht besteed aan preventieve maatregelen (b.v. hoe zorg je voor een gezellige klas) en curatieve maatregelen (b.v. hoe handel je als er pesten wordt gesignaleerd). Vervolgens komen juridische kwesties rond pesten, wetgeving, aansprakelijkheid en het voorkomen van juridische claims aan de orde. 


In het laatste deel van de training staat het pestprotocol van de school centraal. Onder meer wordt ingegaan op de visie en implementatie achter dit protocol, de rol van de ouders, het meetbaar maken van pesten, de gespreksvoering met pesters, slachtoffers en ouders, en de positie van de antipestcoördinator binnen de school.

Doelstelling
 • Handvatten om eigen pestprotocol vorm te geven of te actualiseren
 • Leren signaleren van pesten
 • In staat pestgedrag zo veel mogelijk te voorkomen
 • Vaardigheid om pesten adequaat aan te pakken
 • Deskundig aanspreekpunt voor leerlingen, collega’s en directieleden
Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Ervaringsleren
 • Praktijkopdrachten
 • Cases
 • Inbreng eigen casuïstiek
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
Context agressie
 • Agressie tussen leerlingen
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
Maximaal 25
Trainingsduur
4 dagdelen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 1.499 per deelnemer. Exclusief 21% BTW.
Naar de website

Aanbieder: Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Bureauprofiel
 • Landelijk Studiecentrum
 • Opgenomen in Lerarenregister.nl
 • Voor deze cursus één vaste trainer/specialist
 • 20 jaar ervaring in onderwijs
Contactgegevens
Emmasingel 29
5611 AZ Eindhoven
040 - 297 49 80
Contactpersoon
José Kolk
06 - 22 78 04 43
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Cursus Sociaal Veilige School
 • Cursus Gedragsexpert