Samenwerken aan een veilig schoolklimaat

Over de training

Beschrijving inhoud

De tweedaagse training is gericht op het creëren van een veilig schoolklimaat, waardoor leerlingen zich veilig en prettig voelen en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de training wordt aandacht besteed aan onderwerpen als schoolbeleid en de vertaling in pedagogisch handelen, stressregulatie en de werking van het brein, strategisch versus impulsief gedrag, invloed en acceptatie (samen of tegen). Daarnaast komen diverse communicatievaardigheden aan de orde, zoals het aanspreken bij grensoverschrijdend gedrag, grenzen stellen, opschaal- en afschaalvaardigheden, het voorkomen en hanteren van escalatie, etc.

Doelstelling
 • Onveilige situaties herkennen aan de hand van feitelijke waarnemingen
 • Inzicht in beweegredenen, belangen en behoeften van antisociaal gedrag, agressie en geweld
 • Eigen reactiepatronen in spanning opwekkende situaties herkennen en beheersen
 • Communicatie met leerlingen sturen vanuit fysieke en mentale controle
 • Grenzen stellen bij onacceptabel gedrag
 • Relatievorming met leerlingen en andere betrokkenen
 • Samenwerken met collega's om schoolbeleid vorm te geven
Werkvorm
 • Ervaringsleren
 • Theoriepresentaties
 • Video bespreking
 • Casuïstiek
 • Oefeningen (individueel/onderling)
 • Opdrachten in subgroepen
 • Acteursinzet
Doelgroep
Context agressie
Competenties
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
12
Trainingsduur
4 dagdelen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 300 per deelnemer all-in. Maatwerktraining incompany: 4 dagdelen, € 3.200 tot € 3.800 per groep. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Bureau sociale competentie

Bureauprofiel
 • Specialist in training, advisering en onderzoek gericht op veiligheid in en rondom de school
 • 3 vaste trainers en meerdere freelance trainers
 • Actief in de onderwijssector sinds 1997

 

Contactgegevens
Boegspriet 20, 1186WX Amstelveen
020 - 453 84 61
Contactpersoon
Wiebe Otten
06 - 55 16 39 77
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Optimaal schoolklimaat in 3 stappen voor directie, MT en andere sleutelfiguren
 • Training effectief communiceren voor leerlingen
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie
 • Fysieke en mentale beheersing en fysieke interventies binnen het speciaal onderwijs
 • Indicatief onderzoek naar het welbevinden leerlingen