Praktijkgericht omgaan met lastig en agressief gedrag.

Over de training

Beschrijving inhoud

De training wordt op maat gemaakt, zodat het programma goed aansluit bij het niveau, de functie en persoonlijke leervragen van de deelnemers. Vooraf wordt ingekeken bij de organisatie om te kijken waar de grenzen liggen m.b.t. lastig gedrag en agressie, zodat deze op een juiste manier gecommuniceerd kunnen worden naar de deelnemers. Optioneel worden intakegesprekken met gevoerd om de deelnemers alvast te leren kennen, en als voorbereiding op eventuele nazorg en opvolging na de training. Tijdens de training worden de deelnemers gestimuleerd om in beweging te komen en te blijven. Dit gebeurt in een informele en veilige sfeer waarin van belang is dat deelnemers zichzelf kunnen zijn. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod: signaleren en aanpakken van verschillende vormen van agressie; het hanteren van interventietechnieken; het bewaken van de eigen grenzen; opvang en nazorg na agressie.

Doelstelling
 • Zowel intern als extern kunnen uitdragen van de gemeenschappelijke norm in de organisatie m.b.t. agressief gedrag.
 • Bewust worden van (het effect op anderen van) de eigen manier van communiceren, ook tijdens spanningsvolle situaties.
 • In staat om de eigen spanning in bedreigende situaties te controleren en verlagen.
 • Herkennen van verschillende vormen van lastig en grensoverschrijdend gedrag, en het kunnen toepassen van passende en effectieve interventies.
 • Alert zijn op, effectief inschatten van, en passend kunnen reageren op veiligheidsrisico’s.

 

Werkvorm
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Individuele oefeningen
 • Groepsopdrachten
 • Onderwijsleergesprekken

 

Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
5-12 personen
Trainingsduur
In overleg (1 tot 6 dagdelen)

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Op aanvraag. Vrijgesteld van BTW
Naar de website

Aanbieder: Reframe Advies en Training

Bureauprofiel

• Specialist in maatwerkprogramma’s voor het omgaan met conflicten, agressie en geweld
• Kwaliteitskeurmerken: Cedeo , NRTO
• CRKBO Register instelling
• 14 Trainers / 11 trainingsacteurs met ervaring in de onderwijssector

Contactgegevens
Meutestraat 12
5042 XK Tilburg
013-5801536
Contactpersoon
Ferry van Mourik
013-5801536
Meer trainingen van deze aanbieder

• Omgaan met verward gedrag
• Agressie opvang team (AOT)
• Opvang en nazorg
• Crisismanagement
• Mentale weerbaarheid