Omgaan met schokkende gebeurtenissen in het onderwijs

Over de training

Beschrijving inhoud

Vaak wordt in scholen waar een schokkende gebeurtenis plaatsvindt een crisisteam aangesteld dat de hulp gecoördineerd laat plaatsvinden en mogelijke effecten in beeld brengt. Hoe zorg je voor een goed werkend crisisteam?

Een crisisteam kan niet goed functioneren als dat pas wordt opgericht na een schokkende gebeurtenis. Goed werkende crisisteams worden voor het eerst samengeroepen als er nog geen crisis is, als er nog alle tijd is om na te denken over bijvoorbeeld samenstelling en doel van een

crisisteam. In een crisisteam wordt gestructureerd gewerkt volgens een draaiboek, waardoor de kans kleiner is dat zaken over het hoofd worden gezien.

Doelstelling

In de training wordt aandacht besteed aan:

 • Wettelijke verplichtingen om de sociale veiligheid op school vorm te geven
 • Voorwaarden om dit te borgen
 • Mogelijke incidenten in het onderwijs
 • Het vormen van een crisisteam
 • Samenwerking met externen
 • Do en don’ts bij een crisis
 • Preventie
Werkvorm
 • Kennisoverdracht / presentatie
 • Dilemma’s verkennen
 • Tabletop scenario’s
 • Ervaringsleren en praktijkopdracht
 • Acteursinzet
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • Organisatie: opvang en nazorg
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
8-16 deelnemers
Trainingsduur
1 dag

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 2.100 per dag per groep. Vrijgesteld van BTW Inclusief voorbereiding Exclusief reiskosten
Naar de website

Aanbieder: Instituut voor Psychotrauma (IVP)

Bureauprofiel
 • Expert in het ondersteunen van organisaties die met schokkende gebeurtenissen te maken hebben
 • Cedeo erkend, lid NRTO
 • 4 vaste trainers en een groot netwerk van freelance trainers
 • Ruim 25 jaar ervaring in onderwijssector
Contactgegevens
Nienoord 5, 1112 XE Diemen
06 - 44 52 51 01
Contactpersoon
Ine Spee
06 - 44 52 51 01
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Opvang en nazorg
 • Omgaan met stress
 • Toolkit School en seksualiteit
 • Compassiemoeheid
 • Workshop  over vluchtelingen voor docenten VO