Omgaan met pestgedrag

Over de training

Beschrijving inhoud

Het doel van de training, met pesten als het centrale thema, is docenten voldoende kennis verschaffen over het onderwerp pesten en inzicht te bieden in groepsdynamische processen, waardoor men in staat is op adequate wijze interventies toe te passen bij pestgedrag en zo te komen tot een goed onderwijsklimaat.

Tijdens de training wordt onder meer ingegaan op de aard en gevolgen van pestgedrag, het ontstaan en beïnvloeden van een zogenaamde groepsnorm, voorwaarden voor een goed groepsklimaat, het sociale competentie model, de visie van de organisatie op pesten en de rol van zorgteam, ouders en hulpverlening.

Doelstelling
 • Bekend met verschillende vormen van pesten
 • Bekend met de korte en lange termijn gevolgen van pestgedrag
 • Persoonlijke formulering van wenselijk omgangsgedrag
 • Bekend met de ontwikkelingsfasen van een groep
 • Kennis van verschillende interventies om een negatieve dynamiek binnen de klas bij te sturen
 • Bekend met alternatieven voor het ombuigen en afremmen van pestgedrag
 • Beschikken over randvoorwaarden die nodig zijn voor een prettig onderwijsklimaat
 • Op de hoogte van de visie en hulpmiddelen die vanuit de organisatie ter beschikking staan
Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Praktijkopdrachten
 • Individuele feedback
 • Inbreng eigen casuïstiek
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
10 - 18
Trainingsduur
2 bijeenkomsten van 3,5 uur
Aanbieder
BCIP-trainingen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 1.500 per groep. Vrijgesteld van BTW
Naar de website

Aanbieder: BCIP-trainingen

Bureauprofiel
 • Klein, landelijk werkend bureau
 • 2 trainers
 • 10 jaar ervaring in onderwijs
Contactgegevens
AG bellstraat 35 C
7903 AD Hoogeveen
0528-820226
Contactpersoon
D.H. Coelingh
06 - 55 12 71 01
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Weerbaarheid en agressie
 • Communicatietraining
 • Effectief communiceren