Omgaan met ongewenst gedrag, verbale en fysieke agressie

Over de training

Beschrijving inhoud

Agressie begint vaak met ontevredenheid, frustratie, machteloosheid of paniek die wordt gekenmerkt door verschillende vormen van ongewenst gedrag. Deze kunnen echter omslaan in verbale en of fysieke agressie. De training richt zich niet alleen op verbale en fysieke de-escalerende technieken, maar ook op de fase die daaraan vooraf gaat , namelijk het tijdig signaleren van dreiging en het goed maken van contact. De zogenaamde SCOREN methodiek (Signaleren, Contact, Ombuigen/Onderhandelen en RENdement) gaat er van uit dat signalen die voorafgaan aan agressie vaak niet tijdig worden herkend. Door deze signalen wel goed te herkennen en daar effectief mee om te gaan, kan escalatie worden voorkomen.

Doelstelling
 • Verschil herkennen tussen ongewenst gedrag en agressie
 • Omgaan met regeloverschrijdend gedrag, algemene en persoonsgerichte agressie
 • Aanspreken op gedrag: leren zeggen wat je ziet, denkt en voelt
 • Informatie over ziekte gerelateerde agressie
 • Bewust worden van eigen verbale en non verbale communicatie
 • Leren aangeven van grenzen; verbaal en non-verbaal
 • Leren regie overnemen en houden in gesprek
 • Contact maken en herstellen in spanningsvolle situaties
Werkvorm
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Simulaties met acteurs
 • Interactieve Feedback
 • Instructie-DVD’s
 • Ervaringsleren
 • Powerpoint
 • Reader
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
12 tot 15 deelnemers
Trainingsduur
1 of 2 dagen
Aanbieder
Preventing

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
1 daagse verbale training: € 1.250 2 daagse verbale training: € 2.500 Exclusief 21% BTW Inclusief acteurs, reiskosten en lesmateriaal
Naar de website

Aanbieder: Preventing

Bureauprofiel
 • Specialist in trainingen gericht op omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie
 • Werkgebied: Noord-Nederland
 • 6 trainers met diverse specialisaties (o.a. GZ psycholoog, orthopedagogoog, psychotherapeut, maatschappelijk werker)
 • Actief in onderwijssector sinds 2009
Contactgegevens
Hobbemastraat 8, 8471VW Wolvega
0561 - 617 701
Contactpersoon
R.C. van Dalen
0561 - 61 77 01
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Intervisie ter borging van de cursus
 • Coaching on the job (individueel en teamgericht)
 • Omgaan met ziekte gerelateerd gedrag