Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en/of agressie

Over de training

Beschrijving inhoud

Gedurende de training komen doorgaans de volgende thema’s aan bod:

 • Ik en agressief/grensoverschrijdend gedrag (o.a. reactiepatronen en reflexen; zelfhantering, mentale patronen)
 • Crisisontwikkeling en frustatie-agressie (o.a. fasering van een escalatie)
 • Instrumenteel/manipulatief gedrag (o.a. passende interventies)
 • Interactie (o.a. dramadriehoek, roos van Leary)
 • Verdiepende gespreksvaardigheden (o.a. geweldloze communicatie)
 • Fysieke en mentale weerbaarheid (o.a. zorgen voor eigen en andermans veiligheid

De deelnemers krijgen toegang tot een website met een grote variatie aan achtergrondinformatie, video’s, vragenlijsten etc. die tijdens en na afloop van de training kunnen worden gebruikt. Deelnemers kunnen aan deze website zelf ook onderdelen toevoegen.

Doelstelling

Deelnemers leren om binnen de context van hun werk en hun functie om te gaan met diverse vormen van grensoverschrijdend/problematisch gedrag van derden.

Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Ervaringsleren
 • Cases
 • Acteursinzet
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Organisatie: opvang en nazorg
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
12 deelnemers
Trainingsduur
4 bijeenkomsten van 3 uur (basistraject)

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Basistraject: € 2.806 inclusief trainingsacteurs, materialen en toegang website. Exclusief reis en verblijfskosten. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Locus Training, Coaching en Advies

Bureauprofiel
 • Behandelt, traint en begeleidt personen en teams die werkzaam zijn in het sociale domein
 • CRKBO registratie
 • 13 trainers/coaches/behandelaars, 6 trainingsacteurs
 • Ervaring in onderwijssector sinds 2009
Contactgegevens
Jan Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen
045 - 511 34 37
Contactpersoon
Peter Moors
06 - 27 85 89 02
Meer trainingen van deze aanbieder
 • De agressiecoach
 • Zelfhantering in stressvolle omstandigheden
 • Fysieke weerbaarheid
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Bedrijfsopvangteam/Nazorgteam (BOT)