Omgaan met diversiteit

Over de training

Beschrijving inhoud

Tijdens de training worden deelnemers gevraagd na te denken over de pluralistische grondhouding, het naast elkaar bestaan van verschillende waarden, overtuigingen en idealen, en wordt gezocht naar de verbinding, de wisselwerking, de balans.

De training geeft nieuwe inzichten en biedt handvatten voor een ‘andere’ kijk op het handelingsrepertoire van onderwijsprofessionals waardoor cultuursensitiviteit wordt bevorderd, weerbaarheid wordt versterkt en handelingsverlegenheid wordt tegengegaan.

Doelstelling
 • Kennismaken met verschillende cultuurbegrippen
 • Zichtbaar maken van verschillen tussen mensen in opvattingen, in gedrag en houding, in communicatie
 • Bewust worden van de eigen culturele bagage en het eigen referentiekader in relatie tot dat van anderen
 • Inzicht in cultureel pluralisme en de ‘vertaling’ hiervan naar professioneel handelen en effectieve communicatie
 • Versterken van professionele weerbaarheid
Werkvorm
 • Groepsopdrachten
 • Individuele opdrachten
 • Casuïstiek-/dilemmabespreking
 • DVD-beeldmateriaal
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Reageren op pesten
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
12 tot 16, in overleg ook kleinere/grotere groepen mogelijk.
Trainingsduur
een- of tweedaagse cursus
Aanbieder
Buro Balans

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 750 tot € 800 per dagdeel. Vrijgesteld van BTW
Naar de website

Aanbieder: Buro Balans

Bureauprofiel
 • Trainings- en adviesbureau gespecialiseerd in diversiteit
 • CRKBO registratie
 • 2 medewerkers
 • 20 jaar ervaring in onderwijssector
Contactgegevens
Ridderstraat 72
4902 AC Oosterhout
0162 - 420 200
Contactpersoon
Gerrit van Roekel
0162 - 420 200
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Omgaan met jongeren met extreme idealen
 • Kompas voor eigentijds vakmanschap/leiderschap
 • Omgaan met botsende waarden en normen
 • Cultuursensitief werken
 • Versterking professionele weerbaarheid