Omgaan met agressie in het onderwijs (1)

Over de training

Beschrijving inhoud

Tijdens deze agressietraining leren de deelnemers effectief om te gaan met verschillende soorten ongewenst en agressief gedrag en hoe ze dit kunnen begrenzen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het herkennen van agressie,  het omgaan met spanning, de  agressiepiramide, non-verbale signalen, inzicht in escalerende situaties met leerlingen en ouders en het succesvol ombuigen of begrenzen van agressie. Voorafgaand aan de training wordt een inventarisatie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk. Deze worden verwerkt in de training.

Ervaren en doen staan centraal in de training, zodat de deelnemer direct na afloop in de praktijk aan de slag kan.

Doelstelling
 • Inzicht in eigen handelen met betrekking tot agressie
 • Kennis om preventief te handelen door vroegtijdig agressie te herkennen en escalatie te voorkomen
 • Voldoende handvatten om agressie succesvol te begrenzen of hinderlijk gedrag positief om te buigen met behoud van relatie
Werkvorm
 • Theoriepresentatie
 • Praktijkopdrachten
 • Rollenspellen
 • Inzet van acteur
 • Individuele- en onderlinge feedback
 • Videoanalyse
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Persoonlijk actieplan
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Reageren op pesten
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
6-12 personen
Trainingsduur
Eén dag
Aanbieder
GedragsAcademie

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Open inschrijving: € 225 per deelnemer, inclusief koffie/thee, lunch, acteur en lesmateriaal. In company: € 1.750 per groep, inclusief acteur en lesmateriaal, exclusief reiskosten. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: GedragsAcademie

Bureauprofiel
 • Specialist in het omgaan met lastig, agressief en pestgedrag
 • ISO gecertificeerd op agressietrainingen
 • Kwaliteitsregistraties: CRKBO; NIKTA; SKJ; Veiligheid.NL
 • Licentie voor diverse anti-pestmethodieken
 • 5 jaar ervaring in onderwijssector
Contactgegevens
Hof van Eden 14
4664 CR Lepelstraat
06 - 48 15 05 63
Contactpersoon
Ciska Vriesema
06 - 48 15 05 63
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Vervolgtraining omgaan met agressie
 • Pesten, Signaleren & Handelen
 • Agressietheater
 • Omgaan met lastig gedrag
 • Conflicthantering
 • PRIMA anti-pest methode