Omgaan met agressie en geweld (1)

Over de training

Beschrijving inhoud

Het gaat in de training om het vergroten van het zelfvertrouwen en vergroten van de eigen vaardigheden in het omgaan met lastige en bedreigende situaties. De rode draad is het verhogen van de persoonlijke weerbaarheid in situaties waarin sprake is van verbale agressie, fysieke agressie, conflicten en ongewenst of hinderlijk gedrag. Voorafgaand wordt geïnventariseerd welke mate en aard van agressief gedrag deelnemers meemaken in hun werk.

Doelstelling
 • Leren reageren op verwachte en onverwachte agressie

 • Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid

 • Leren collega’s te ondersteunen tijdens/na incidenten

 • Input voor aanscherpen protocollen en veiligheidsbeleidKunnen beperken effecten van ongewenst gedrag
Werkvorm
 • Theoriepresentatie
 • DVD
 • Ervaringsleren
 • Rollenspel
 • Oefenen met acteur
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Organisatie: opvang en nazorg
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
12 deelnemers
Trainingsduur
2 dagdelen
Aanbieder
Arbo Unie

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 2.000 exclusief BTW per groep
Naar de website

Aanbieder: Arbo Unie

Bureauprofiel
 • Marktleider in arbodienstverlening
 • Gecertificeerd (o.a. ISO 9001, Lid BHV Platform
 • Diverse specialisten, o.a. opleiders, psychologen, veiligheidskundigen
 • Actief in onderwijssector sinds 2007
Contactgegevens
Postbus 44094, 3006 HB Rotterdam
088 - 272 33 38
Contactpersoon
Tonneke Doorakkers
088 - 272 33 38
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Veiligheid voor leidinggevenden
 • Opleiding tot agressiecoach / preventiemedewerker
 • Analyse sociale veiligheid (Samen Schoolveilig)
 • Opvang en psychologische begeleiding na incidenten
 • Workshop Stress – grijp in voor het te laat is!