Omgaan met agressie (3)

Over de training

Beschrijving inhoud

Deze training is specifiek ontwikkeld voor docenten in het Voortgezet Onderwijs. In eerste dagdeel staan de verschillende oorzaken en vormen van agressief gedrag centraal. Onderwerpen zoals opvoeding, cultuurverschillen, burgerlijke- en straatcultuur, tekortkomen van basale behoeften en de agressiedriehoek komen aan bod. Tijdens het tweede dagdeel staat de manier waarop mensen met elkaar communiceren centraal. Docenten worden bewust van de (positieve) invloed die ze met hun eigen manier van communiceren kunnen uitoefenen op het gedrag van leerlingen. Ook wordt gewerkt aan vaardigheden als mindfulness, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken en de judo/karate aanpak die ervoor kunnen zorgen dat conflicten worden opgelost en niet gaan escaleren. Tijdens het derde dagdeel staat het verschil tussen agressie en doelgericht, fysiek geweld centraal. Er wordt aandacht besteed aan de eventuele gevolgen van geweld en hoe daarmee om te gaan. Op verzoek kunnen fysieke zelfverdedigingtechnieken worden geoefend.

Doelstelling
 • Inzicht in oorzaken en vormen van agressief gedrag
 • Voorkomen en de-escaleren van agressie door middel van communicatieve vaardigheden
 • Aanpak van fysiek geweld
 • Omgaan met de gevolgen van agressie en geweld
Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Ervaringsleren
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Rollenspel
 • Acteursinzet
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Organisatie: opvang en nazorg
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
10 deelnemers
Trainingsduur
3 dagen
Aanbieder
5Elements

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 2.400 per groep. Exclusief BTW.
Naar de website

Aanbieder: 5Elements

Bureauprofiel
 • Trainings- en adviesbureau gespecialiseerd in sociaal gedrag en tegengaan van ongewenst gedrag door jongeren
 • Samenwerking met het ministerie van OCW
 • 10 trainers
 • Ervaring met onderwijssector sinds 2007
Contactgegevens
Mgr. Bekkerslaan 703, 2286 ED Rijswijk
06 - 19 28 79 23
Contactpersoon
Bert den Heijer
06 - 19 28 79 23
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Schoolwacht
 • Coördinator Sociale Veiligheid