Omgaan met agressie (1)

Over de training

Beschrijving inhoud

Deze training richt zich op de wijze waarop de deelnemers communiceren met agressieve personen, omdat hun eigen gedrag een reactie uitlokt bij de ander. Door de eigen manier van communiceren goed te kennen (en te kiezen) kunnen deelnemers leren beter om te gaan met agressie van anderen. In de training wordt onder meer ingegaan op het eigen referentiekader, de vijf basisvaardigheden voor een professionele aanpak, (sub)assertiviteit en agressief gedrag, escalerend en de-escalerend gedrag, en het stellen van grenzen. Naast het bespreken van praktijkvoorbeelden en oefenen met een acteur maken de deelnemers een persoonlijk actieplan.

Doelstelling
 • Alert reageren op agressief gedrag
 • (Potentiële) agressie in een vroeg stadium herkennen en benoemen
 • Effectief reageren op uitdagend en agressief gedrag door middel van confronteren
 • Effectief reageren op explosief gedrag door middel van kalmeren
 • Grip op emotioneel en agressief gedrag
 • Eigen grens bewaken
Werkvorm
 • Theoriepresentatie
 • Ervaringsleren
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Acteursinzet (optie)
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
12 deelnemers
Trainingsduur
2 dagen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Open inschrijving: € 859 per deelnemer, inclusief lesmateriaal. Incompany: € 1.125 per groep, exclusief lesmateriaal. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Academy4-Weerbaarheid

Bureauprofiel
 • Grote landelijke opleidingsorganisatie met 12 vestigingen
 • CEDEO erkend, Beste Opleider van Nederland (2015)
 • 150 (freelance) trainers
 • Actief in onderwijssector sinds 2005
Contactgegevens
J.M. Keynesstraat 351, 7559SV Hengelo
088 - 122 55 88
Contactpersoon
Mathijs Lansink
06-10712899
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Agressiemanagement voor leidinggevenden
 • Herhalingstraining agressie
 • Bieden van opvang en nazorg
 • Assertiviteitstraining
 • Training Vertrouwenspersonen