Kanjertraining op de eigen school

Over de training

Beschrijving inhoud

De kanjertraining leidt docenten op zodat zij de kanjertraining kunnen geven op de eigen school in de eigen mentorklas. De training richt zich op de ontwikkeling van prosociaal gedrag, op het emotioneel welbevinden, het verminderen van depressieve gevoelens en het verminderen van gedragsproblemen bij leerlingen. Bijkomend doel is het bevorderen van een veilige sfeer in de klas, zodat kinderen meer aan leren toekomen en het respect voor de docent toeneemt.

Doelstelling
 • Na de training zijn de deelnemers in staat om zelf Kanjertraining te geven
 • Subdoelen: - Zelf kanjergedrag kunnen vertonen. - Bewustwording van eigenheid: wees wie je bent, doe je niet anders voor dan dat je bent. - Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag. - Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. - Versterken van sociale vaardigheden bij leerlingen. - Toepassen van mediationtechnieken. - Overdragen van oplossingsstrategieeën bij conflicten aan leerlingen. - Bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.
Werkvorm
 • Ervaringsleren
 • Praktijkopdracht
 • Casuïstiek
 • Rollenspelen
 • Beeldmateriaal
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
20 deelnemers
Trainingsduur
3 dagen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Incompany: € 4.600 per groep. Open inschrijving: € 320 per deelnemer. Nascholingsdagen zijn bijkomende kosten. Prijzen zijn inclusief BTW.
Naar de website

Aanbieder: Stichting Kanjertraining

Bureauprofiel
 • Gespecialiseerd in het verbeteren van sociaal functioneren van kinderen
 • Lid NIP, erkenning NJI
 • 6 vaste trainers, 22 externe trainers
 • Actief in de onderwijssector sinds 1996
Contactgegevens
Edvard Munchweg 41, 1328MB Almere
036 - 548 94 05
Contactpersoon
Rianne Weide / Bart Riet
036 - 548 94 05
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Kanjercoördinator op de eigen school