Hanteren van lastig en grensoverschrijdend gedrag

Over de training

Beschrijving inhoud

Deze training richt zicht vooral op het ombuigen van boos- of opstandig gedrag naar hanteerbaar gedrag en het adequaat afbreken van discussies en onderhandelingsgedrag. Daarnaast komt aan bod hoe moet worden omgegaan met verzet en blokvorming van leerlingen, hoe u grenzen kunt aangeven als leerlingen intimideren, dreigen of provoceren en hoe u eigen spanning in ongewenste situaties herkent.

Doelstelling

Medewerkers versterken om zelfverzekerd en effectief op te treden bij lastig en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen (of hun ouders), teneinde escalatie te voorkomen en een goed schoolklimaat te bevorderen.

Werkvorm
 • Interactieve uitleg van theorie
 • Demonstraties
 • Oefeningen en rollenspel met acteur
 • Casuïstiek bespreking en uitvoering via rollenspel
 • Praktijkopdrachten
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
10 deelnemers
Trainingsduur
2 of 3 dagen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Op basis van 10 deelnemers: 3-daagse training € 657 per deelnemer (incl. 3 acteurs, syllabus, agendakaartje, voorbereiding en reiskosten);2-daagse training € 400 per deelnemer (incl. 2 acteurs, syllabus, voorbereiding en reiskosten);1-daagse training € 219 per deelnemer
Naar de website

Aanbieder: 10 Training & Coaching

Bureauprofiel
 • Klein gespecialiseerd bureau
 • Freelance trainers inzetbaar in heel Nederland
 • 10 jaar actief in de onderwijssector
Contactgegevens
Van Swindenstraat 113, 3514 XR Utrecht
030-2730125
Contactpersoon
Tineke Belder
030-2730125
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Aandacht vragen voor pesten en plagen
 • Radicalisering in het onderwijs
 • Grote incidenten met grote gevolgen
 • Lastige gesprekken of situaties met ouders