Eerste hulp bij radicaliseren

Over de training

Beschrijving inhoud

Deze cursus is interactief en wisselt theorie af met praktijkcasussen. In de cursus wordt ingegaan op wat radicalisering is, hoe deze kan worden herkend en hoe het komt dat sommige jongeren hier gevoelig voor zijn. Wat zijn de gevolgen ervan voor het individu, voor het gezin en voor de samenleving en hoe dient iemand die mogelijk aan het radicaliseren is, benaderd te worden?

Daarmee staat de cursus volledig in het teken van het bijbrengen van vaardigheden gericht op het signaleren van mogelijke radicalisering van jongeren in buurten en scholen. De deelnemers worden getraind om informatie te verwerven en te analyseren om uiteindelijk de juiste conclusie te kunnen trekken en daarnaar te handelen.

Doelstelling
 • Aard en oorzaken van radicalisering en jihadisme
 • Herkennen van signalen van mogelijke radicalisering
 • Actualiteit rond radicaliseringsproblematiek
 • Taxatie van veiligheidsrisico’s
 • Methodische gesprekvoering bij een melding
 • Toepassing van de sociale kaart bij radicalisering
 • De gevolgen van radicalisering voor betrokkenen en omgeving
Werkvorm
 • Theorieoverdracht
 • Casuïstiekbespreking
 • Rollenspel
 • Praktijkopdracht
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
5 – 20 deelnemers
Trainingsduur
3 dagdelen van elk 3 uur.
Aanbieder
Inholland Academy

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 430 per deelnemer. Inclusief literatuur. Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Inholland Academy

Bureauprofiel
 • Landelijk na- en bijscholingsinstituut
 • Kwaliteitskeurmerken oa: CEDEO; NRTO; SPHBO; Register Leraar; LVSC; Registerplein; SKJ; STIR; CRKBO
 • 25 medewerkers
 • 25 jaar ervaring in onderwijssector
Contactgegevens
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
088 - 466 30 30
Contactpersoon
Monica Teunis
06 - 15 27 92 84
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Basiscommunicatie in het onderwijs
 • Sociaal emotionele problemen