Cursus Anti-pestcoördinator

Over de training

Beschrijving inhoud

Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn voor het tegengaan van pesten in de school. De Anti-pestcoördinator coördineert het anti-pestbeleid en is het aanspreekpunt voor pesten op de school.

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:


 • Rol en taken van de anti-pestcoördinator.
 • Wat is plagen; wat is pesten.
 • Gevolgen en oorzaken van pesten.
 • De rollen bij pesten en hoe deze te herkennen.
 • Digitaal pesten
 • Signaleren van pesten.
 • Handelen in pestsituaties.
 • Juridische zaken.
 • Gesprekken met leerlingen, ouders, collega’s
 • Anti-pestbeleid, oa. implementeren en monitoren pestprotocol

Deelnemers ontvangen het Handboek Anti-pestcoördinator en het boek Omgaan met Pesten.

Doelstelling
 • In staat om pesten beter te signaleren
 • Adequaat handelen bij (digitaal) pesten
 • Effectieve preventieve activiteiten uitvoeren
 • Handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren
 • Collega’s ondersteunen/adviseren bij actuele pestsituaties
 • Resultaatgerichte gesprekken voeren met pesters en slachtoffers
 • Bekend met rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator
 • Bekend met door overheid ‘goedgekeurde’ anti-pestprogramma’s
 • Kennis van juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen
 • In staat huidige pestprotocol te actualiseren en implementeren
Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Ervaringsleren
 • Praktijkopdrachten
 • Cases
 • Rollenspel
 • Individuele feedback
 • Inbreng eigen casuïstiek
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
 • Discriminatie en intolerantie
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
 • Open inschrijving
Aantal deelnemers
6-12
Trainingsduur
Twee dagen, 5 dagdelen

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 1.050 per deelnemer, incl. verblijfkosten, boeken en het spel "Ik Denk Me Sterk". Vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Bureauprofiel
 • Landelijk bureau gericht op voorkomen en bestrijden van pesten
 • 2 Vaste docenten/trainers, 60 freelance trainers
 • Aangesloten bij Registerleraar en CRKBO
 • 14 jaar ervaring in onderwijs
Contactgegevens
WG-plein 91
1054 RC Amsterdam
06 - 22 48 99 27
Contactpersoon
Margo Henderson
06 - 22 48 99 27
Meer trainingen van deze aanbieder

De onderstaande cursussen zijn niet beoordeeld door de beoordelingscommissie en er is dan ook geen gedetailleerde informatie over beschikbaar. Voor meer informatie over deze cursussen kunt u contact opnemen met de aanbieder.

 • Sta Sterk op School
 • Omgaan met Elkaar
 • Workshops/studiedagen voor professionals
 • Ouderbijeenkomsten