(Beter) Omgaan met lastig gedrag, motivatieproblemen, impulsproblemen en agressie

Over de training

Beschrijving inhoud

In deze training is de aanpak van agressie vooral preventief op het gebied van houding, uitstraling en communicatie. Het programma behandelt onder meer het omgaan met regels en afspraken, deëscaleren en confronteren, het verloop van een conflict, achtergronden van agressie en lastig gedrag, bewust worden en inventariseren van eigen handelen en het samenwerken met en aanspreken van collega’s. Leerkrachten mogen beroepshalve geen geweld gebruiken. Dus fysieke technieken (zoals controletechnieken) komen in de training alleen aan bod wanneer de opdrachtgever dit expliciet benoemt en alleen technieken die op geen enkele wijze schade berokkenen aan de deelnemers. Het boek “Ga d’r maar uit!” van M. Lokerse dient als uitgebreide handout bij deze training.

Doelstelling
 • Inzicht in het effect van je eigen optreden
 • Oefenen met nieuw gedrag
 • Concrete en direct toepasbare tips
 • Weerbaarder worden, steviger in je schoenen staan
 • Beter samenwerken
 • Meer onderling begrip
 • Meer ruimte om moeilijke onderwerpen te bespreken
Werkvorm
 • Interactieve presentatie
 • Rollenspelen
 • Acteursinzet
 • Praktijkopdrachten
 • Casusbespreking
 • Fysieke oefeningen
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
20 deelnemers
Trainingsduur
Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever
Aanbieder
LOKI Training

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
€ 450 per dagdeel Exclusief trainingsacteur en reiskosten Inclusief voorbereidingstijd, voorgesprek Vrijgesteld van BTW
Naar de website

Aanbieder: LOKI Training

Bureauprofiel
 • Aanbieder van trainingen, studiedagen, (interactieve) lezingen en workshops rond agressie, pesten, weerbaarheid en gezond gedrag
 • Ingeschreven in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
 • Actief in onderwijssector sinds 1999
Contactgegevens
Daviottenweg 40
5222 BH ‘s-Hertogenbosch
06 - 36 17 12 97
Contactpersoon
Marien Lokerse
06 - 36 17 12 97
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Orde houden
 • Implementatie boosheidscontroletraining voor leerlingen
 • Aanpak van lastige klassen, met voorbeeldles aan lastige klas Werkvormen voor het mentoruur (interactief)
 • Opzetten van een rebound/time-outklas