Agressiehantering scholen

Over de training

Beschrijving inhoud

Aan de hand van de agressiepiramide leren deelnemers de non-verbale communicatie van de agressieve leerling in kaart te brengen. Door onderwijsmedewerkers kennis te laten maken met agressie, leren zij hun primaire reactie daarop te controleren door middel van ademhalen, spierontspanning en gedachten sturen. Aan de hand van verschillende technieken leren zij vervolgens agressie reducerend op te treden. Medewerkers leren omgaan met escalerende incidenten aan de hand van het conflictinterventieplan. Daarnaast leren zij overmachtsituaties herkennen en leren zij hoe zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen.

Tot slot wordt in de training aandacht besteed aan de opvang van collega’s na een incident. Deelnemers leren een trauma herkennen en waar ze hulp kunnen ontvangen. Tevens wordt het belang van incidentregistratie besproken.

Doelstelling

De deelnemer:

 • Is in staat om agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door de klant te observeren en te luisteren.
 • Heeft inzicht in de eigen wijze van reageren op agressie en ander ongewenst gedrag.
 • Is in staat om zo snel mogelijk agressie reducerend op te treden, waardoor escalatie van agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Kan omgaan met escalerende incidenten en collega’s helpen.
 • Kent het agressieprotocol en kan dit toepassen.
Werkvorm
 • Ervaringsleren
 • Presentaties
 • Cases
 • Rollenspelen
 • Acteursinzet
 • Deelname webinars / gesloten Facebook groep (na de training)
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
12 deelnemers
Trainingsduur
1 dag

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Ca. € 1.600 per training. Exclusief BTW en reiskosten. Inclusief trainer, acteur en materiaalkosten.
Naar de website

Aanbieder: De Jong Training en Advies

Bureauprofiel
 • Expert in aanpak van agressieproblematiek en conflicten
 • De agressietrainingen zijn ISO-17024 gecertificeerd
 • 10 post HBO/ ISO gecertificeerde agressietrainers en acteurs
 • Ervaring in onderwijssector sinds 1995
Contactgegevens
Gooijerdijk 13, 3972 MA Driebergen
06 – 41 78 28 16
Contactpersoon
Jannie de Jong
06 – 41 78 28 16
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Aanpak fysieke agressie
 • Omgaan met instrumentele agressie
 • Omgaan met frustratieagressie
 • Voorkomen en begrenzen van groepsagressie