Agressie en grensoverschrijdend gedrag

Over de training

Beschrijving inhoud

Deze training leert docenten, ondersteuners en leidinggevenden om effectief, tijdig en passend te reageren op verschillende vormen van lastig grensoverschrijdend en agressief gedrag. Van leerlingen, ouders of anderen. De training focust op het behoud van het sociale klimaat op school. De verbale en non-verbale communicatie wordt versterkt en uitgebreid. Voorkomen van een te harde of te zachte reactie staat hierbij centraal. Het hanteren van de eigen spanning, emotie en reacties is stap één. Het kennen en daadwerkelijk toepassen van interventiemogelijkheden vormen stap twee en drie. Na de training volgt een intervisie-coachingstraject. Eigen vragen van school en deelnemers staan steeds central.

Doelstelling
 • Inzicht in vormen van agressie en passende interventiemogelijkheden
 • Effectieve houding naar grensoverschrijdend en agressief gedrag op school
 • Fysieke en mentale controle over eigen spanning, emotie en gedrag
 • De-escaleren, confronteren en ombuigen van tegenwerkend gedrag en agressie
 • Adequaat aanpakken van spanningsvolle situaties gericht op herstel van respectvol contact en gedrag
Werkvorm
 • Theoriepresentaties
 • Praktische methodiekwaaier
 • Acteursinzet
 • Mentale en verbale oefeningen
 • Fysieke, non-verbale oefeningen
 • Feedback en reflectie
 • Huiswerkopdrachten
 • Intervisie, coaching, lesobservatie (na training)
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Leidinggevenden/directie
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie tussen leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Fysieke technieken gericht op zelfcontrole of weerbaarheid
 • Organisatie: opvang en nazorg
 • Reageren op pesten
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
9 deelnemers
Trainingsduur
2 tot 6 dagdelen
Aanbieder
BUROVANDERVOOREN

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
Op aanvraag. Indicatie kosten: 1-daagse: € 2.300, 2-daagse: € 4.400, 3-daagse: € 6.500. Tarieven zijn inclusief acteurs en exclusief reis- en materiaalkosten. Vrij van BTW.
Naar de website

Aanbieder: BUROVANDERVOOREN

Bureauprofiel
 • Specialist in behoud van het sociale klimaat in de school
 • Focus op sociaal-emotioneel gedrag van leerlingen in de dagelijkse omgang en lessen
 • 6 trainers/coaches, 15 trainingsacteurs
 • Ervaring met training en coaching in onderwijssector sinds 1995
Contactgegevens
Domselaerstraat 118, 1093 MA Amsterdam
020 - 463 53 08
Contactpersoon
Thera van der Vooren
020 - 463 53 08
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Een prettige orde houden in de les: pedagogische vaardigheden en klassenmanagement
 • Lastige gesprekken met ouders
 • Stress en werkdruk
 • Het team en de vanzelfsprekende gedragsnormen van de school
 • Incidenten en veiligheid: voorkomen, oplossen en opvangen
 • Bijscholing van individuele docenten: www.rustindeklas.nl