Agressie en conflicthantering

Over de training

Beschrijving inhoud

De training gaat ook in op de beginstadia van agressie. Door de opbouw van agressie te herkennen leren deelnemers tijdig op te treden, de-escalerend te werken en verdere agressie te voorkomen. De training kenmerkt zich daarnaast door extra aandacht voor de non-verbale en interculturele communicatie bij (dreigende) agressie. In sommige culturen wordt veel meer gebruik gemaakt van stemverheffing, gebiedende wijs of een toon die kortaf is . Dit hoeft niet automatisch op agressie, boosheid of belediging te duiden. In de training wordt uitgebreid ingegaan op deze concrete verschillen.

Doelstelling
 • Herkennen universele en culturele kenmerken van agressie
 • Inzicht in hierarchie, eer en conflicthantering in verschillende culturen
 • Herkennen verschillende typen en opbouw van agressie
 • Inzicht in non-verbale signalen van agressie
 • Toepassen van principes van de-escalatie en (interculturele) conflicthantering
 • Hanteren van eigen spanning en stressreacties agressie incidenten
Werkvorm
 • Inbreng eigen casuïstiek
 • Illustraties van ingebrachte casuïstiek door trainers en acteur (interactieve scenes) met observatieopdrachten
 • Analyseren van non-verbale signalen van (dreigend) geweld met behulp van videofragmenten
 • Oefenen van de -escalerende technieken en gedrag met trainer en acteur
Doelgroep
 • Docenten
 • Ondersteunend personeel
 • Schoolteams
Context agressie
 • Agressie van leerlingen
 • Agressie van ouders
Competenties
 • De-escalerend optreden
 • Interculturele conflicthantering
Soort training
 • Incompany
Aantal deelnemers
Maximaal 14 deelnemers
Trainingsduur
1 of 2 dagen
Aanbieder
Jaffar Consultancy

Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder?
Bekijk onze manier
Kosten
1-daagse training, 1 trainer, 1 acteur: € 2.000 1-daagse training, 1 trainer, 2 acteurs: € 2.900 2-daagse training, 1 trainer, 1 acteur: € 3.500 2-daagse training, 1 trainer, 2 acteurs € 5.650 Alle trainingen vrijgesteld van BTW.
Naar de website

Aanbieder: Jaffar Consultancy

Bureauprofiel
 • Specialist agressiehantering binnen algemene en interculturele contexten
 • 4 trainers, werkzaam in heel Nederland
 • Geaccrediteerd als CRKBO opleidingsinstituut
 • Actief in onderwijssector sinds 1991
Contactgegevens
Van Ostadelaan 44
1213EK Hilversum
035 - 628 98 49
Contactpersoon
Leila Jaffar/Raadi Suudi
035 - 628 98 49
Meer trainingen van deze aanbieder
 • Communicatie met allochtone ouders in het onderwijs 
 • Ander gedrag anders bekeken: omgaan met probleemgedrag (speciaal voor het onderwijs) 
 • Personal training
 • Met andere ogen: non-verbale communicatie in de praktijk 
 • Interculturele mediation