Tips voor inkopers

Wanneer is het zinvol om een agressietraining in te zetten voor medewerkers op een school voor voortgezet onderwijs? Wat kan je er (niet) mee veranderen of oplossen? Hoe vind je de juiste aanbieder? Hoe moet een dergelijke training er uit zien, hoe lang moet hij duren, wie moeten er aan meedoen? Kan het goedkoper? Veel schoolbesturen zullen regelmatig tegen dit soort vragen aanlopen. In de handreiking Tips voor inkopers wordt een stappenplan beschreven en aandachtspunten genoemd die gebruikt kunnen worden bij het inkopen van een trainingsprogramma.

Stappenplan inkoopproces

Het inkopen van een training is een intensief, complex en vaak ook kostbaar proces. Of het nu om een enkele medewerker, een team of een hele school gaat. Het bepalen van de opleidingsbehoefte, het selecteren van de aanbieder en het juiste trainingsprogramma, het motiveren en vrijplannen van de deelnemers, het bewaken van de uitvoering en evalueren van de resultaten, etc. Het is verstandig om het proces in verschillende stappen op te delen, en per stap na te gaan of er geen belangrijke zaken zijn vergeten. Een veel gebruikt stappenplan is dat van Schramade (in een verkorte versie).

Lees verder in de handreiking Tips voor inkopers

 

"Een agressietraining maakt je weerbaarder"

Op Melanchthon Kralingen, een vmbo-school met zo’n 375 leerlingen in hartje Rotterdam, krijgt iedere nieuwe medewerker een agressiereductie– en weerbaarheidstraining aangeboden. Lees het artikel >>